Advokat Milić

Budimo u kontaktu
Neka o nama govore naši rezultati i zadovoljstvo naših klijenata.
Advokat Milić S. Slavenko

O osnivaču

Osnivač naše kancelarije je advokat Milić S. Slavenko. Advokat Milić S. Slavenko rođen je 1988. godine u Karlovcu. Završio je XIII beogradsku gimnaziju i diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Po završetku studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu upisao se u imenik advokatksih pripravnika pri Advokatskoj komori Beograda. Po položenom pravosudnom i advokatskom ispitu 2015. godine upisije se u Imenik advokata Advokatske komore Beograda. Advokat Milić S. Slavenko uspešno pruža pomoć klijentima u sledećim oblastima:

  • Rešavanje sporova
  • Investicije i krediti
  • Subvencije, podsticaji i EU fondovi
  • Izgradnja i nekretnine
  • Radno pravo
  • Ugovorno pravo
  • Kompanijsko pravo
  • Poresko pravo


Advokat Milić S. Slavenko član je Advokatske komore Beograda i Advokatske komore Srbije.