Advokat Milić

Budimo u kontaktu

Oblast rada

Nekretnine i izgradnja

Najveće promene u zadnjih nekoliko godina doživelo je tržište nekretnina. Ne samo da je došlo do ekspanzije na samom tržištu, već je došlo do promena i u pravnim propisima. Menjani su propisi u raznim oblastima. Počev od postupaka izgradnje objekata i menjanja dosadšnjih načina izdavanja građevinskih i drugih dozvola neophodnih za dozvoljenost gradnje objekata, preko propisa koji regulišu promet nepokretnosti pa do preuzimanja i upravljanja nekretninama. Upravo iz svih napred navedenih razloga kao imperativ pri transakcijama vezanim za nepokretnosti nameće se potreba za savetovanjem i učešćem advokata u navedenim transakcijama a sve u cilju zaštite Vaših prava i interesa.

Naša kancelarija pruža širok spektar pravne pomoći klijentima, kako pravnim tako i fizičkim licima u ovoj oblasti. Naime, omogućićemo Vam da zahvaljujući iskustvu i znanju koje imamo u ovoj oblasti ostavarimo maksimalnu zaštitu Vašeg interesa i prava kako kroz savetovanje tako i pružanjem drugihpravnih usluga iz ove oblasti.

Neke od usluga koje pružamo:

  • savetovanje pri prometu nepokretnosti;
  • zastupanje pri zaključivanju ugovora o prometu nepokretnosti;
  • rešavanje imovinsko pravnih odnosa vezanih za lokacije;
  • pomoć pri pribavljanju građevinske i upotrebne dozvole;
  • zastupanje pri upisu nepokretnosti i tereta kod nadležne službe za katastar nepokretnosti;
  • izrada akata vezanih za promet nepokretnosti.