Advokat Milić

Budimo u kontaktu

Oblast rada

Investicije i krediti

U oblasti investicija možemo obezbediti širok krug usluga. Jedne usluge su namenjene pojedinicima (fizičkim i pravnim osobama) koje žele da investiraju svoja sredstva u određene projekte, profitabilne poslove i to su najčešće usluge oko zastupanja pri investiranju. Ukoliko posedujete kapital, kapital čije poreklo možete dokazati, u saradnji sa našim saradnicima (savetnicima koji imaju dugogodišnje i međunarodno iskustvo) možemo Vas zastupati pri ulaganju u projekte, biznise i profitabilne poslove. Ne samo što ćemo Vas posavetovati kako zakonito i sigurno da uložite kapital (zaključenjem odgovarajućih ugovora i unošenjem klazula i slično), već Vaše interese možemo zastupati tokom celog postupka investiranja i to od ulaska u sam postupak investiranja, preko realizacije investicije do izlazka i okončanja investicije.

Druga vrsta usluga je namenjena pravnim subjektima kojima je potreban kapital radi realizacije poslovne ideje, i to su usluge zastupanje radi obezbeđivanja kapitala. Naime, da bi ste realizovali neku poslovnu ideju (projekat), morate da obezbedite kapital za finansiranje projekta. Sredstva za finansiranje projekata, možete da obezbedite iz ličnih sredstava ili iz kredita koje daju poslovne banke. Krediti kod banaka su često skupi, pa je potrebno pronaći alternativne izvore finansiranja. Upravo znajući koji značaj obezbeđivanje kapitala ima za finansiranje projekata, naša kancelarija u saradnji sa spoljnim saradnicima se specijalizovala za zastupanje klijenata u postupku obezbeđivanja kredita ili investicije kod međunarodnih investitora. 

U saradnji sa našim spoljnim saradnicima (savetnicima i posredničkim kompanijama) u mogućnosti smo da zastupamo privredne subjekte i preduzetnike iz Republike Srbije i zapadnog Balkana u postupku obezbeđivanja neophodnog kapitala za finasiranje:

  • Greenfield investicija

  • Suinvestiranje, doinvestiranje

  • Partnersko investiranje

  • Razvojno investiranje (Development Investing)

  • Project Financing

  • Start-up investicije

  • Public Private Partnership investicije

Isto tako zastupamo klijente (privredna društva i preduzetnike) pri obezbeđivanju inostranih kreditnih linija za finansiranje projekta.