Advokat Milić

Budimo u kontaktu

Oblast rada

Naplata potraživanja

Bilo da pružate usluge ili prodajete proizvode, pre ili kasnije, naći ćete se u situaciju da ne možete da naplatite svoje potraživanje u roku. Zbog značaja koji naplata potraživanja ima za svakog privrednog subjekta, jer neplaćeno potraživanje može dovesti do problema u poslovanju poverioca, naša kancelarija se specijalizovala u pružanju advokatskih usluga u oblasti naplate potraživanja. Specijalizovani smo za naplatu potraživanja iz izvršnih isprava (presuda, rešenje suda ili organa uprave, založne izjave, javnobeležničke isprave i drugo) kao i iz verodostojne isprave (menice, računa (fakture), privremene ili okončane situacije, garancije i drugo).

 

Iskustvo, znanje i velika praksa daje nam mogućnost da u ovoj oblasti pružimo širok spektar usluga. U oblasti naplate potraživanje specijalizovali smo se za:

  • Privredne sporove i parnice
  • Izvršni postupak
  • Stečajni postupak
  • Pregovaranje sa dužnicima
  • Mirno rešavanje sporova